Zorg


Wij willen alle leerlingen op onze school maximale ontplooiingskansen bieden. De leerkrachten worden hierin ondersteund door de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator op onze school is Carla Visser.

We organiseren regelmatig multidisciplinair overleg met het CLB en andere betrokkenen. 

De zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten bij zorgvragen. Regelmatig worden leerlingen individueel ondersteund als zij daar nood aan hebben.

Juf Carla zorgt tevens voor het uitbouwen van het zorgbeleid op schoolniveau en coördineert verschillende activiteiten doorheen het schooljaar (Strapdag, Saved by the bell, week tegen pesten...). 

Zij staat ook in voor het opvolgen van leerlingendossiers, het bijwonen van overlegmomenten...