Schoolvisie 

SBS De Flapuit is een kleinschalig dorpsschooltje waar een familiale sfeer heerst en waar onze leerlingen vaak zelfstandig aan de slag kunnen. We zetten in op sociale contacten tussen de leerlingen, iedereen kent iedereen bij naam. We dragen hier echt zorg voor elkaar.

De Stedelijke Basisschool De Flapuit in Voorde maakt deel uit van de scholengemeenschap Geni, de Stedelijke Basisscholen van Ninove. Onze school behoort daarbij tot de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. Wij gebruiken de OVSG leerplannen voor alle leergebieden.

Er zijn vijf graadsklassen in onze school:

  • De peuters en de eerste kleuterklas
  • De kleuters van de tweede en derde kleuterklas
  • De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar = eerste graad
  • De leerlingen van het derde en vierde leerjaar = tweede graad
  • Sinds schooljaar 2019-2020 richten we voor het eerst sinds 1997 opnieuw een derde graad in. Het vijfde en zesde leerjaar zit dus ook samen in de klas.

De kleinschaligheid en het inrichten van graadsklassen willen we zeker behouden binnen onze school. Het feit dat leerlingen in graadsklassen zitten en ze Nederlands en wiskunde krijgen volgens het jaarklassensysteem, vraagt van onze leerlingen heel wat zelfstandigheid. Die zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid die deze werking van onze leerlingen vraagt, zien wij als een enorme meerwaarde voor hun verdere ontwikkeling naar volwassenheid. We willen onze leerlingen op deze manier uitdagen om ook zelf nieuwe dingen te ontdekken en te leren.

Bovenop het werken in graadsklassen werken onze leerlingen soms klasoverschrijdend. Ze werken samen projecten uit, gaan samen op stap. Het woordje 'samen' is onze school helemaal niet vreemd.

De kleine groep en de hechte band op onze school zorgt ervoor dat leerlingen hier echt zichzelf kunnen en mogen zijn. Ze kunnen steeds op steun rekenen van de klasleerkracht of de zorgleerkracht als er moeilijkheden zijn. We willen onze leerlingen handvaten aanreiken om hun eigen leven vorm te geven en om op een positieve manier met de eigenheid van anderen om te gaan.

Ouders worden nauw betrokken bij wat op onze school gebeurt. Er is een ouderraad die zich enorm inzet voor onze school. Daarnaast worden ouders de eerste schooldag uitgenodigd voor een receptie, zijn ze aanwezig tijdens het sinterklaasfeest, is er een ouder- en grootouderfeest op de school, enzovoort. De familiale sfeer die hier heerst en het feit dat leerlingen en ouders elkaar allemaal goed kennen, is zeker iets dat we een warm hart toedragen.

Naast de ouders proberen we ook de buurt zoveel mogelijk te betrekken. Zo wordt er samengewerkt met het rusthuis in Voorde, we organiseren een carnavalstoet doorheen het dorp, enzovoort.

In de toekomst willen we graag de buitenruimte van onze school beter benutten. Er zijn plannen voor een buitenklas en een speelweide. We willen dit om de verbondenheid met de natuur te versterken. We dragen het MOS-logo van onze school dan ook hoog in het vaandel.