Capaciteitsbepaling


In uitvoering van het "Decreet basisonderwijs" en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 juni 2014 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd. Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt - Voorde (De Hazelaar en De Flapuit) wordt vanaf 1 september 2014 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:
- Totaal voor de school: 390 leerlingen
- Voor niveau kleuteronderwijs: 156 kleuters
- Voor niveau lager onderwijs: 234 leerlingen