Capaciteitsbepaling

De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde (De Hazelaar en De Flapuit), basisschool met 2 vestigingsplaatsen, vanaf 1 september 2024 tot wanneer deze beslissing herzien wordt:

  • Totaal voor de school: 340 leerlingen
  • Voor niveau kleuteronderwijs: 136 kleuters
  • In de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: per geboortejaar: 24 kleuters 
  • In de vestigingsplaats Voorde: per geboortejaar: 10 kleuters
  • Voor niveau lager onderwijs: 204 leerlingen
  • per leerjaar in de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 24 leerlingen
  • per leerjaar in de vestigingsplaats Voorde: 10 leerlingen
  • Administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 240 leerlingen waarvan 96 kleuters en 144 leerlingen lager onderwijs
  • Vestigingsplaats Voorde: 100 leerlingen waarvan 40 kleuters en 60 leerlingen lager onderwijs