Capaciteitsbepaling


In uitvoering van het "Decreet basisonderwijs" en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 december 2019 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd. Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt - Voorde (De Hazelaar en De Flapuit) wordt vanaf 1 september 2020 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

  • Totaal voor de school: 350 leerlingen
  • Voor niveau kleuteronderwijs: 140 kleuters
  • per geboortejaar in de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 25 kleuters
  • per geboortejaar in de vestigingsplaats Voorde: 10 kleuters
  • Voor niveau lager onderwijs: 210 leerlingen
  • per leerjaar in de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 25 leerlingen
  • per leerjaar in de vestigingsplaats Voorde: 10 leerlingen
  • Administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 250 leerlingen waarvan 100 kleuters en 150 leerlingen lager onderwijs
  • Vestigingsplaats Voorde: 100 leerlingen waarvan 40 kleuters en 60 leerlingen lager onderwijs