Ouderraad

Doelstelling

Als ouderraad ondersteunen we het opvoedingsproject van De Flapuit op verschillende manieren:
- we vormen een brugfunctie tussen de ouders en de schooldirectie en kunnen op de vergaderingen bepaalde thema's die door de ouders aangebracht worden, ter sprake brengen. We bespreken echter nooit leerlinggebonden zaken, hiervoor dient u contact op te nemen met de school zelf.
- we willen ook de contacten tussen de ouders onderling bevorderen en bieden hiervoor bvb. een receptie aan bij de 1e schooldag.
- we helpen ook mee bij de organisatie van activiteiten om school en ouderraad wat extra financiƫle armslag te geven, zoals bvb het jaarlijkse eetfestijn
- we geven financiƫle steun uit onze eigen kas voorbepaalde activiteiten bvb. bibliotheekbezoek kleuters, activiteit rond Kerstmis, paasontbijt, openluchtklassen (boerderij, zee) ... of de aankoop van materiaal
- vertegenwoordigers van onze ouderraad nemen ook deel aan vergaderingen met het stadsbestuur (de schoolraad)

Wie zijn wij?

Door het feit dat u een kind hebt in De Flapuit bent u automatisch lid van de Ouderraad.
Bij elk begin van een nieuw schooljaar wordt u uitgenodigd op de algemene vergadering waar het bestuur voor dat jaar wordt aangeduid. Dit bestuur vergadert samen met de actieve leden ongeveer 1 keer per maand (of minder indien vergaderen niet nodig blijkt).
Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats op de school, afwisselend met vertegenwoordiging van leerkrachten en directie.
Hebt u geen tijd of zin om naar de vergaderingen te komen maar kunnen we wel op u rekenen bij concrete activiteiten ? Dan verwelkomen we u hartelijk als "ondersteunend lid".
Hulp bij welbepaalde activiteiten blijft natuurlijk ook steeds welkom via de briefjes die vanuit de school met de kinderen worden meegegeven.

Voorzitter: Ann De Bisschop        

Penningmeester: Kris Vidts / Kevin Stevens

Secretaris: Katrien Blondeel

LedenBram Neckebroeck, Lindsay Bockstael, Ioana Bizian, Bianca Raes, Lydia Pocket,  Liesbeth Rottiers, Mieke Cosijns  

Hoe kan u ons bereiken? 

Voor vragen of suggesties kan u ons steeds aanspreken aan de schoolpoort.
Een tweede manier is een briefje mee te geven via een van onze kinderen.
Op specifieke leerlinggebonden vragen of klachten hebben enkel directie en leerkrachten een antwoord. Hiervoor neemt u dus best contact op met de school zelf.