Welkom op de website van De Flapuit

Hier vind je alle informatie over de fijne, kleine school in Voorde.                                                     Je kan er de nodige praktische informatie over de schoolwerking opzoeken.                                We wensen je er veel plezier mee!

Nieuwsflash

Info i.v.m. coronavirus

Ninove, 26 maart 2020

OPVANG PAASVAKANTIE

Beste ouders,

Zoals u misschien al heeft vernomen heeft de Vlaamse overheid beslist om tijdens de paasvakantie ook opvang te voorzien voor onze leerlingen.

Voor deze opvang blijven dezelfde principes gelden.

Kinderen worden maximaal thuis opgevangen

Gezonde leerlingen kunnen opvangen worden op school wanneer

  • hun ouders in een cruciale sector werken (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,...)
  • ze thuis niet op een gezonde en veilige manier kunnen opgevangen worden

De opvang van de kinderen zal gebeuren door medewerkers van Infano. Zij voorzien tijdens de schoolweken ook de voor- en naschoolse opvang en zijn dus bekend met onze leerlingen en de werking van onze school.

De opvanguren blijven dezelfde. Dat wil zeggen dat de kinderen van 7u tot 17u30 in de opvang terecht kunnen. We verwachten dat kinderen ten laatste om 9u aanwezig zijn of voor 13u wanneer ze enkel in de namiddag komen.

Om deze opvang te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat u uw kind inschrijft en dit ten laatste woensdag 1 april om 12u. Dit kan u doen via volgende link: 

https://forms.gle/TyHWHbGJXrH4vGLHA

Opgelet! Op paasmaandag 13 april is er geen opvang voorzien.

We hopen dat iedereen zo veel mogelijk gezond mag blijven en kijken er naar uit om iedereen weer op school te kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Leen Janssens

Directeur

19/03/2020 UPDATE_MAATREGELEN_ONDERWIJS

Beste ouder(s),

De maatregelen in het kader van de corona-crisis blijven verder evolueren. De richtlijnen voor scholen werden gisterenavond opnieuw bijgesteld door de Vlaamse overheid. Wij brengen u hiervan graag op de hoogte.

De opvang op school wordt vanaf nu expliciet voorbehouden voor:
- Gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,...).
- Gezonde kinderen die thuis niet op een gezonde en veilige manier kunnen opgevangen worden. Ga hierover in gesprek met de directeur.
Dit betekent dat kinderen van ouders die thuis werken ook thuis moeten opgevangen worden.

Er wordt op de scholen nog steeds voor- en naschoolse opvang voorzien. Busvervoer gaat uiteraard nog steeds niet door.
Indien uw kind op woensdag naar de opvang komt en nadien opgevangen wordt in 't Kadeeken, gelieve contact op te nemen met de directeur via volgende mailadressen: dehazelaar@sbsninove.be of voorde@sbsninove.be . We bekijken dan hoe uw kind in 't Kadeeken geraakt.

We verwachten kinderen in de opvang steeds op de uren waarop de lessen normaal gezien starten. Dat wil zeggen 's morgens voor 9u en 's middags voor 13u. Het is niet de bedoeling kinderen tussendoor te brengen of op te halen. Indien dit voor u een probleem vormt, gelieve contact op te nemen met de directeur.

Wij hopen op uw medewerking en danken jullie alvast voor het begrip.
Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,

Leen Janssens
Directeur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/03/2020

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april. Dit wil zeggen dat er geen les gegeven wordt aan uw kind.

We vragen om wat betreft de opvang creatief te zijn en zoveel mogelijk zelf voor een oplossing te zorgen.. Alleen zo dragen we bij tot het inperken van de verspreiding van het virus. Uiteraard kunnen zieke kinderen niet naar de opvang komen.

Er wordt opvang voorzien voor

  • kinderen van ouders die in de zorg en de openbare veiligheid werken
  • kinderen voor wie geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen kunnen ook terecht in de opvang.

De opvang zal doorgaan tijdens de normale uren van de school. Ook de voor- en naschoolse opvang blijft doorgaan. De school gaat dus open om 7u en sluit om 17u30. Tijdens deze periode worden geen warme maaltijden voorzien op de school. Er wordt geen leerlingenvervoer voorzien. De bus rijdt dus niet.

Indien uw kind aanwezig zal zijn in de noodopvang vragen we om dit via onderstaande link te laten weten. Dit om de opvang goed te kunnen organiseren. Deze link en alle andere informatie zijn ook beschikbaar op onze website.

https://forms.gle/f257jPiEATqr5Bi87

Daar waar mogelijk zoeken we naar alternatieven om onze leerlingen van de lagere school toch zinvolle opdrachten te geven.

Alle geplande afspraken (bv. oudercontacten, gesprekken, ....) gaan niet door.

Door de aard van deze crisis worden maatregelen ook voortdurend bijgestuurd. Wij houden u op de hoogte van eventuele bijkomende maatregelen of nieuwe afspraken. De meest recente informatie vindt u steeds op onze website / klasblog / onze facebook pagina

Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

De directeur

De Flapuit breidt uit!

Vanaf 1 september 2019 bieden wij ook een 3e graad aan!

Solliciteren

Interesse in een job in één van onze Stedelijke Basisscholen?

Solliciteer vanaf nu via de online tool: www.vv-solliciteren.be/sggeni

Je wordt dan opgenomen in de kandidatenlijst en gecontacteerd bij eventuele openstaande vacatures in onze scholengemeenschap GeNi.

De gegevens die je ons op deze manier bezorgt, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. We willen je dan ook vragen om je kandidatuur zo volledig mogelijk in te vullen en zeker je cv toe te voegen.

Via de website kan je ook steeds je actuele werksituatie ingeven. Op die manier weten we wanneer we jou nog kunnen contacteren voor een vacature.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht op onderwijs@ninove.be .

Nee tegen pesten

De Flapuit zegt nee tegen pesten! (Download hieronder het filmpje)