Welkom op de website van De Flapuit

Hier vind je alle informatie over de fijne, kleine school in Voorde.                                                     Je kan er de nodige praktische informatie over de schoolwerking opzoeken.                                We wensen je er veel plezier mee!

Nieuwsflash

Bericht van onze Schepen van Onderwijs

Beste ouder(s)

Als schepen van onderwijs ben ik bijzonder verheugd dat alle leerlingen opnieuw naar school kunnen komen nadat de veiligheidsmaatregelen voor de heropstart van de scholen verder werden versoepeld.

Concreet betekent dit voor onze stedelijke basisscholen het volgende:

- de kleuters kunnen alle dagen van de week naar school vanaf dinsdag 2 juni

- de leerlingen van de lagere school starten op vrijdag 5 juni in een beurtrolsysteem, behalve in Voorde. Dit wil zeggen dat de klassen worden opgesplitst in 2 groepen en dat alle leerlingen 2 volle dagen in de week aanwezig zullen zijn. Op woensdag wordt er geen les gegeven.

Deze opsplitsing is noodzakelijk om toe te laten dat de hygiënische maatregelen piekfijn worden opgevolgd en uitgevoerd, want veiligheid primeert!

In Voorde kunnen de leerlingen alle dagen, dus ook op woensdag, naar school gaan omdat daar voldoende ruimte is voor het aantal aanwezige leerlingen.

Meer concrete informatie vindt u op de website of via een ander communicatiekanaal van de school van uw kind.

Tot slot wil ik, namens het stadsbestuur, iedereen van harte bedanken:

alle ouders, niet alleen voor de manier waarop ze hun kind(eren) hebben opgevangen de voorbije maanden maar ook voor de ondersteuning bij de preteaching,

alle juffen en meesters voor hun inzet en enthousiasme om de leerlingen bij de les te houden,

alle directies voor de geleverde inspanningen om alles in goede banen te leiden,

alle stads- en preventiediensten voor de vele uren van zwoegen en zweten om alles gedaan te krijgen!!

Van harte dank !

Joost Arents,

schepen van onderwijs en kinderopvang

Info i.v.m. coronavirus

Ninove, 28 mei 2020

Beste ouders, de klasleerkrachten brengen jullie via een brief op het klasbord op de hoogte van de heropstart voor de kleuters (vanaf 2 juni) en voor de lagere school (vanaf 5 juni). Hieronder vinden jullie de link voor de noodopvang voor volgende week.

https://forms.gle/9m8Ev2SK3YoNAnNC7


Ninove, 8 mei 2020

Betreft: Herstart van de school vanaf 15 mei.

De link voor de opvang van 18/05 t.e.m. 29/05 vind je hier:

https://forms.gle/dX235j29FuRc9HNY7

Ninove, 1 mei 2020

Betreft: Herstart van de school vanaf 15 mei.

Beste ouder(s),

De Nationale veiligheidsraad besliste dat basisscholen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase.

We kunnen onze schoolpoort dus nog niet wagenwijd openzetten, we werken eraan om ze veilig op een kier te zetten.

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.

We laten jullie zo snel mogelijk weten:

 • Of we veilig kunnen herstarten.
 • Wanneer we kunnen herstarten.
 • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe we de opvang blijven organiseren.

Tot 14 mei gaan we in elk geval ongewijzigd door met de preteaching. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie engagement hierin, hieronder nog enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Zet samen op een plan wanneer je kind voor school kan werken.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klas- of zorgleerkracht. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

Algemene info en veelgestelde vragen:  www.info-coronavirus.be

Met vriendelijke groeten,

Leen Janssens

Directeur

Ninove, 29 april 2020

OPVANG

Hieronder de nieuwe inschrijvingslink voor de opvang op school. Op school wordt opvang voorzien voor:

Kinderen van wie de ouders een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen.

Kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.

  https://forms.gle/PdrBun94JcV2iXPg6

Ninove, 16 april 2020

! Inschrijving opvang !
De Nationale Veiligheidsraad besliste om de scholen verder gesloten te houden t.e.m. 3 mei. De opvang verloopt op dezelfde manier als vóór de paasvakantie. Volgende kinderen kunnen naar de opvang komen: kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen.
Om de opvang te kunnen organiseren en personeel te kunnen voorzien is het noodzakelijk om uw kind in te schrijven via onderstaande link (link kopiëren en bovenaan in je balk plakken a.u.b.).
https://forms.gle/LBBAHCtn3tqHvVBu8
Op vrijdag 1 mei is er geen opvang voorzien aangezien dit een feestdag is! Graag per kind een formulier invullen!

Ninove, 13 april 2020

Beste ouder(s),

Officieel is het nog even afwachten of de federale overheid de huidige coronamaatregelen zal verlengen. Op Vlaams niveau is echter wel al duidelijk welke richting we uitgaan, gesteld dat de scholen niet openen na de paasvakantie.

Na de paasvakantie verlaten we het pad van de herhaling en bieden we nieuwe leerstof aan onder de vorm van 'preteaching'. Dit wil zeggen dat de leerkrachten essentiële leerstof brengen vanop afstand. Eens de scholen terug openen, zullen de leerkrachten terugkomen op deze leerstof.

Hoe pakken wij het aan op onze school?

→ Voor de kleuters:

Onze kleuterjuffen blijven een aanbod voorzien binnen een bepaald thema.

Voor de kleuters werd een klasbord aangemaakt, hierop vind je links naar de beschikbare materialen. Het is belangrijk dat jullie het klasbord van jullie kind volgen, de kleuterjuffen sturen eerstdaags een mail met de logingegevens.

De kleuterjuffen voorzien ook een bundeltje met 'taakjes'. Als het moeilijk is om dit thuis af te drukken, stuur dan een mailtje naar de kleuterjuf, zij voorziet een bundeltje dat op dezelfde manier kan afgehaald worden als de leer- en werkboeken van de lagere school.

→ Voor de lagere school:

Er worden geen livelessen gegeven. Dat biedt meer mogelijkheden om thuis alles georganiseerd te krijgen. Er werd voor elke graad een klasbord aangemaakt. Daarop voorziet de klasleerkracht een planning en daar komen ook alle nodige links op om de lessen te kunnen bekijken. Het is belangrijk dat jullie het klasbord van jullie kind volgen, de klasleerkracht stuurt eerstdaags een mail met de logingegevens.

Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen hun leer- en werkboeken ter beschikking hebben. Daarom voorzien wij de mogelijkheid om deze af te halen op school. Deze zullen vanaf vrijdag 17 april beschikbaar zijn onder het afdak op de speelplaats. De materialen zullen per klas verzameld worden. Op elk pakketje staat de naam van de leerling.

Gelieve enkel het materiaal mee te nemen met de naam van jouw kind op en gelieve ook de veiligheidsmaatregelen, zoals afstand, te respecteren! Jullie kunnen ook nog op zaterdag 18 en zondag 19 april de boeken ophalen, de speelplaats blijft toegankelijk.

Voor de duidelijkheid: kinderen die naar de noodopvang komen, krijgen hetzelfde aanbod als de kinderen thuis.

Volgende activiteiten werden reeds geannuleerd:

07/05: Vlaamse fietsweek voor de 3e graad

08/05: Film voor de 3e graad in de Plom Blom

Ik hou jullie op de hoogte via de website, de facebookpagina en de klasborden.

Hopend jullie allen snel en gezond weer op de school te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Leen Janssens

Directeur

Ninove, 26 maart 2020

OPVANG PAASVAKANTIE

Beste ouders,

Zoals u misschien al heeft vernomen heeft de Vlaamse overheid beslist om tijdens de paasvakantie ook opvang te voorzien voor onze leerlingen.

Voor deze opvang blijven dezelfde principes gelden.

Kinderen worden maximaal thuis opgevangen

Gezonde leerlingen kunnen opvangen worden op school wanneer

 • hun ouders in een cruciale sector werken (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,...)
 • ze thuis niet op een gezonde en veilige manier kunnen opgevangen worden

De opvang van de kinderen zal gebeuren door medewerkers van Infano. Zij voorzien tijdens de schoolweken ook de voor- en naschoolse opvang en zijn dus bekend met onze leerlingen en de werking van onze school.

De opvanguren blijven dezelfde. Dat wil zeggen dat de kinderen van 7u tot 17u30 in de opvang terecht kunnen. We verwachten dat kinderen ten laatste om 9u aanwezig zijn of voor 13u wanneer ze enkel in de namiddag komen.

Om deze opvang te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat u uw kind inschrijft en dit ten laatste woensdag 1 april om 12u. Dit kan u doen via volgende link: 

https://forms.gle/TyHWHbGJXrH4vGLHA

Opgelet! Op paasmaandag 13 april is er geen opvang voorzien.

We hopen dat iedereen zo veel mogelijk gezond mag blijven en kijken er naar uit om iedereen weer op school te kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Leen Janssens

Directeur

19/03/2020 UPDATE_MAATREGELEN_ONDERWIJS

Beste ouder(s),

De maatregelen in het kader van de corona-crisis blijven verder evolueren. De richtlijnen voor scholen werden gisterenavond opnieuw bijgesteld door de Vlaamse overheid. Wij brengen u hiervan graag op de hoogte.

De opvang op school wordt vanaf nu expliciet voorbehouden voor:
- Gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,...).
- Gezonde kinderen die thuis niet op een gezonde en veilige manier kunnen opgevangen worden. Ga hierover in gesprek met de directeur.
Dit betekent dat kinderen van ouders die thuis werken ook thuis moeten opgevangen worden.

Er wordt op de scholen nog steeds voor- en naschoolse opvang voorzien. Busvervoer gaat uiteraard nog steeds niet door.
Indien uw kind op woensdag naar de opvang komt en nadien opgevangen wordt in 't Kadeeken, gelieve contact op te nemen met de directeur via volgende mailadressen: dehazelaar@sbsninove.be of voorde@sbsninove.be . We bekijken dan hoe uw kind in 't Kadeeken geraakt.

We verwachten kinderen in de opvang steeds op de uren waarop de lessen normaal gezien starten. Dat wil zeggen 's morgens voor 9u en 's middags voor 13u. Het is niet de bedoeling kinderen tussendoor te brengen of op te halen. Indien dit voor u een probleem vormt, gelieve contact op te nemen met de directeur.

Wij hopen op uw medewerking en danken jullie alvast voor het begrip.
Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,

Leen Janssens
Directeur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/03/2020

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april. Dit wil zeggen dat er geen les gegeven wordt aan uw kind.

We vragen om wat betreft de opvang creatief te zijn en zoveel mogelijk zelf voor een oplossing te zorgen.. Alleen zo dragen we bij tot het inperken van de verspreiding van het virus. Uiteraard kunnen zieke kinderen niet naar de opvang komen.

Er wordt opvang voorzien voor

 • kinderen van ouders die in de zorg en de openbare veiligheid werken
 • kinderen voor wie geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen kunnen ook terecht in de opvang.

De opvang zal doorgaan tijdens de normale uren van de school. Ook de voor- en naschoolse opvang blijft doorgaan. De school gaat dus open om 7u en sluit om 17u30. Tijdens deze periode worden geen warme maaltijden voorzien op de school. Er wordt geen leerlingenvervoer voorzien. De bus rijdt dus niet.

Indien uw kind aanwezig zal zijn in de noodopvang vragen we om dit via onderstaande link te laten weten. Dit om de opvang goed te kunnen organiseren. Deze link en alle andere informatie zijn ook beschikbaar op onze website.

https://forms.gle/f257jPiEATqr5Bi87

Daar waar mogelijk zoeken we naar alternatieven om onze leerlingen van de lagere school toch zinvolle opdrachten te geven.

Alle geplande afspraken (bv. oudercontacten, gesprekken, ....) gaan niet door.

Door de aard van deze crisis worden maatregelen ook voortdurend bijgestuurd. Wij houden u op de hoogte van eventuele bijkomende maatregelen of nieuwe afspraken. De meest recente informatie vindt u steeds op onze website / klasblog / onze facebook pagina

Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

De directeur

De Flapuit breidt uit!

Vanaf 1 september 2019 bieden wij ook een 3e graad aan!

Solliciteren

Interesse in een job in één van onze Stedelijke Basisscholen?

Solliciteer vanaf nu via de online tool: www.vv-solliciteren.be/sggeni

Je wordt dan opgenomen in de kandidatenlijst en gecontacteerd bij eventuele openstaande vacatures in onze scholengemeenschap GeNi.

De gegevens die je ons op deze manier bezorgt, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. We willen je dan ook vragen om je kandidatuur zo volledig mogelijk in te vullen en zeker je cv toe te voegen.

Via de website kan je ook steeds je actuele werksituatie ingeven. Op die manier weten we wanneer we jou nog kunnen contacteren voor een vacature.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht op onderwijs@ninove.be .

Nee tegen pesten

De Flapuit zegt nee tegen pesten! (Download hieronder het filmpje)