Welkom op de website van De Flapuit

Hier vind je alle informatie over de fijne, kleine school in Voorde.                                                     Je kan er de nodige praktische informatie over de schoolwerking opzoeken.                                We wensen je er veel plezier mee!

Nieuwsflash

Informatie i.v.m. corona

21/10/2020

Mag mijn kind naar school?

Hieronder de aangepaste beslissingsbomen, geldig vanaf 21/10/2020.


16/10/2020

Beste ouder(s),

Graag wil ik jullie informeren over wat er gebeurt als een leerling of een leerkracht meldt dat hij of zij corona heeft:

- De besmette leerling of leerkracht mag niet meer naar school zolang hij/zij besmettelijk ziek is.

- Het CLB onderzoekt wie op school contact had met de persoon die corona heeft.

- Er zijn enkele mogelijkheden:

 • Je kind heeft geen contact gehad met de persoon die corona heeft, je kind kan naar school en moet niet getest worden.
 • Je kind heeft wel contact gehad met de persoon die corona heeft, het CLB informeert je via brief of telefoon.

- Bij de contacten wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog en laag risicocontacten:

Kleuteronderwijs:

 • Als een kind in het kleuteronderwijs positief test of de huisarts vermoedt besmetting (= kleuter die symptomen ontwikkelt binnen de 14 dagen na contact met een COVID-19 geval binnen het gezin) worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico.
 • Als de leerkracht positief test, worden alle kinderen in de klas beschouwd als contactpersonen met een hoog risico gezien de kleuterleerkracht geen afstand bewaart met de leerlingen en geen mondmasker draagt.

Lager onderwijs:

 • Als een kind in het lager onderwijs positief test, worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico.
 • Als de leerkracht positief test, worden alle kinderen in de klas ook beschouwd als contactpersonen met een laag risico op voorwaarde dat de leerlingen in het klaslokaal niet langer dan 15 minuten contact hadden op een afstand van minder dan 1,5 meter met de leerkracht zonder mondmasker (op mond en neus) en dat er geen nauw rechtstreeks fysiek contact was tussen de leerkracht en de leerlingen.

Hieronder vind je de brief met de beslissing om de zeeklassen te annuleren.

Ik hoop op jullie vertrouwen in de school, wij komen alle maatregelen na die ons geadviseerd worden.

Met vriendelijke groeten,

Leen Janssens

Directeur

Op 1 september 2020 gaan we opnieuw van start!

Beste ouder(s),

We zijn opgelucht te mogen melden dat alle leerlingen tegelijkertijd, 5 dagen per week aanwezig mogen zijn op school.

Een overzichtje van wat opnieuw kan:

 • De lessen godsdienst of zedenleer, lichamelijke opvoeding en zwemmen gaan opnieuw door zoals voorheen.
 • Lunchpauze en speeltijden verlopen volgens de normale werking.
 • Vanaf donderdag 3 september worden er opnieuw warme maaltijden aangeboden.
 • Zolang we de pandemische fase geel aanhouden, mogen we ook terug op stap.

Uiteraard zijn er maatregelen waar we nog rekening moeten mee houden:

 • Zieke kinderen blijven thuis, wie op school ziek wordt, wordt zo snel mogelijk afgehaald.
 • Extra handhygiëne blijft van kracht.
 • Lokalen worden extra verlucht.
 • Social distancing is niet verplicht tussen de kleuterleidsters en de kleuters, tussen de kleuters onderling en tussen de leerlingen onderling. In alle andere gevallen is het wel een verplichting.
 • Volwassenen dragen steeds een mondmasker als de afstand niet bewaard kan worden. De kleuterleidsters hoeven geen mondmasker te dragen in hun klas.
 • Lokalen worden elke dag gereinigd.

We beseffen dat het voor onze leerlingen een bijzondere start wordt op 1 september. Leerkrachten zullen dan ook oog hebben voor het welbevinden van de leerlingen en voor de sociale relaties binnen de klasgroep.

Afspraken voor de 1e schooldag:

 • De leerkrachten voorzien een onthaal en leuke activiteiten doorheen de dag in het jaarthema 'KUNST'.
 • De dag starten met alle kinderen en ouders samen op de speelplaats kan jammer genoeg niet.
 • Van 7u tot 8u30 vragen we aan de ouders om de kinderen af te zetten in de zaal (bij slecht weer) of op speelplaats en om de school onmiddellijk weer te verlaten.
 • Vanaf 8u30 voorzien we een in- en uitstroom voor de ouders langs de groene poort. Alle leerkrachten staan dan aan de poort om de kinderen welkom te heten en wegwijs te maken.
 • Enkel ouders van peutertjes die starten mogen even mee op de speelplaats om hun kindje in de goede handen van hun juf achter te laten.

Algemene afspraken voor de ouders:

 • Ouders zijn verplicht om steeds de veiligheidsmaatregelen toe te passen volgens de regels die in de bredere samenleving gelden: social distancing, mondmaskers en handhygiëne.
 • Neem zoveel als mogelijk afscheid aan de poort, bij kleine kinderen stap je tot bij juf Jennifer (opvang) of de leerkracht en verlaat je zo snel mogelijk de school.
 • Bij het afhalen van de kinderen wachten de ouders aan de groene poort. Om te veel ouders op een korte tijd te vermijden willen we oproepen om de kinderen op te halen tussen 15u30 en 15u45. Tot 15u45 zal er telkens een leerkracht aan de poort staan om de kinderen bij zicht te roepen en door te laten. Vanaf 15u45 kunnen ouders hun kinderen komen afhalen op de speelplaats of in de zaal.

Voor meer praktische informatie in verband met schooljaar 2020-2021 verwijs ik jullie graag door naar de infobrochure (zie website tabblad 'praktisch' - 'infobrochure').

Ik wens iedereen een succesvol schooljaar 2020-2021 toe!

Met vriendelijke groeten,

Leen Janssens

Directeur

De Flapuit breidt uit!

Vanaf 1 september 2019 bieden wij ook een 3e graad aan!

Solliciteren

Interesse in een job in één van onze Stedelijke Basisscholen?

Solliciteer vanaf nu via de online tool: www.vv-solliciteren.be/sggeni

Je wordt dan opgenomen in de kandidatenlijst en gecontacteerd bij eventuele openstaande vacatures in onze scholengemeenschap GeNi.

De gegevens die je ons op deze manier bezorgt, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. We willen je dan ook vragen om je kandidatuur zo volledig mogelijk in te vullen en zeker je cv toe te voegen.

Via de website kan je ook steeds je actuele werksituatie ingeven. Op die manier weten we wanneer we jou nog kunnen contacteren voor een vacature.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht op onderwijs@ninove.be .

Nee tegen pesten

De Flapuit zegt nee tegen pesten! (Download hieronder het filmpje)